Start  |  Priser |  Bilder  |  Kartor  | Kontakta oss  |  Länkar  |  Vanliga frågor  |  Tips

Kanottips, Svenarums Kanotuthyrning

Allemansrätten

Allemansrätten ger Dig och alla andra möjlighet att komma ut och njuta av vår natur.
Men det innebär ett ansvar - vi måste visa hänsyn mot djur, natur och mot andra människor. Att skada naturen, djurlivet eller andras egendom är förbjudet.

Du som paddlar måste tänka på att Du bara tältar ett dygn utan markägarens medgivande. Se till att Du inte skadar marken eller andra människor. Tältar Ni nära boningshus, fråga markägaren om lov. Använd helst iordningsställda lägerplatser.

* Att inte bära eller dra kanoten över åkrar med växande gröda, över planteringar eller annan mark som kan ta skada. Detta betraktas som hemfridsbrott. Glöm inte att stänga grindar efter Dig.

* Att skräp och natur inte hör ihop, ta med Dig skräp tills Du kan bli av med det på ett riktigt sätt, det finns soptunnor utmed kanotleden för kanotister.

* Uträtta Dina naturbehov i första hand i de torrdass som finns uppsatta utmed kanotleden. Gräv i annat fall ned och täck över ordentligt, ha alltid en liten spade i kanoten.

* Att Du inte får köra med bilen ner till vattnet var som helst. Det är förbjudet att köra motorfordon i terrängen. Det är inte säkert att man får köra på alla skogsbilvägar och enskilda vägar. respektera skyltar som förbjuder bilkörning.

* Att fiske inte ingår i allemansrätten. Gå inte iland för att rasta eller slå läger i närheten av fåglars boplatser.

Mejla oss gärna om du har frågor!
info@svenarum.com

Svenarums kanotuthyrning 560 13 Hok | +46 (0)393-200 58 | +46 (0)70-638 00 58 | info@svenarum.com